Traktat [7b] "Urządzenie do ujawniania..."

Kliknij "odnów" jeśli ta strona jest źle widoczna

Klikaj na "No" kiedy banery indukują błędyMenu 1:

(Na tej witrynie:)


(Strona główna:)

Index


(Po polsku:)

Tekst [7b]

Tekst [1/4]: 1, 2, 3

Darmowa energia

Telekineza

Prawa moralne

Totalizm

O mnie

FAQ - częste pytania

Sabotaże

Replikuj

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika tej strony


(In English:)

Text [1/4]: 1, 2, 3

Free energy

Telekinesis

Moral laws

Totalizm

About me

FAQ - questions

Replicate

Menu 2

Menu 4

Source replica of this page


(Auf deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Quelreplica dieser Seite


(En français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Reproduction de source de cette page


(En espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Reproducción de la fuente de esta página


(In italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

Sprawdź też

(Po polsku:)

Darmowa energia

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Sejsmograf

Artyfakt

Prawa moralne

Totalizm

Wehikuły czasu

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Tapanui

Nowa Zelandia

UFO

Chmury-UFO

Tornado

Huragany

Ludobójcy

26ty dzień

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Zło

Antychryst

Bóg

Nirwana

Prawda

O mnie (Jan Pająk)

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Główna świń

Zdjęcia świń

Owoce tropiku

Uzdrawianie

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Wszewilki

Lepsza ludzkość

Absolwenci 1964

Absolwenci 1970

FAQ - częste pytania

Replikuj

Sabotaże

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

Tekst [5/4] 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

Tekst [1/3]: 1, 2, 3

Tekst [1/4]: 1, 2, 3Check also

(In English:)

Free energy

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Seismograph

Artefact

Moral laws

Totalizm

Time vehicles

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Tapanui

New Zealand

UFO

Cloud-UFOs

Tornado

Hurricanes

Predators

26th day

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Evil

Antichrist

God

Nirvana

Truth

About me (Jan Pająk)

My job search

Aleksander Możajski

Pigs Home

Pigs Photos

Tropical fruit

Healing

Wrocław

Malbork

Milicz

Wszewilki

Better humanity

FAQ - questions

Replicate

Sabotages

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

No Figs [2e]

Text [2e]: 1, 2, 3

No Figs [1e]

Text [1e]: 1, 2, 3

Text [1/4]: 1, 2, 3(Auf deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Seismographen

Moralische Gesetze

Totalizm

Malbork

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica Seite menu(En français:)

Énergie libre

Telekinesis

Sismographe

Lois morales

Totalizm

Malbork

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de página menu(En espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Sismógrafo

Leyes morales

Totalizm

Malbork

Nueva Zelanda

tornado

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de page menu(In italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Sismografo

Leggi morali

Totalizm

Malbork

Circa me

Testo di [7]

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di pagina menu
(Οτα ελληνικά:)

Θεός

Επιλογές 2

Επιλογές 4

Αντίγραφο πηγής αυτής της σελίδας

ΠληκτρολόγιοПpoвepкa тaкжe

(По русски:)

Бог

Торнадо

Меню 2

Меню 4

Peпликa иcтoчникa мeню cтрaницы

Клавиатура
Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

energia.sl.pl

free.hostultra.com/~wszewilki

jan-pajak.com

fortunecity/timevehicle

milicz.fateback.com

prawda.20m.com

prawda.20fr.com

telekinesis.50megs.com

Telepathy.50megs.com

totalizm.nazwa.pl/

truenirvana.20m.com

UFOnauci

anzwers.org/free/wroclaw
Menu 4:

(Przesuwne)

(Oto wykaz
wszystkich moich stron w zestawieniu językowym i przedmiotowym - w 6 językach, tj. polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)


Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Zauważ że jeśli jakaś mroczna moc uniemożliwi wyświetlenie powyższego wykazu moich stron internetowych, wówczas wykaz ten możesz też wyświetlić odrębnie poprzez kliknięcie w "Menu 1" na pozycję Menu 4, lub poprzez napisanie URL tej witryny i dodanie kodu /menu.htm do końca owego URL.)


Pełny tekst i wszystkie ilustracje do traktatu [7b]: Prof. dr inż. Jan Pająk i Mgr Wiesław Szewczyk "Urządzenie do ujawniania niewidzialnych obiektów ukrytych w stanie migotania telekinetycznego" Tom 1: Fakty Traktat, Dunedin, Nowa Zelandia, 1998 rok ISBN 0-9583727-8-0

Uwagi:

      (1) Aby załadować do swojego komputera tekst niniejszego traktatu, lub aby oglądnąć czy załadować którąkolwiek z wyszczególnionych poniżej jego ilustracji, zwyczajnie kliknij na podkreślony tekst lub ilustrację z poniższego wykazu!
      (2) Odnotuj dobrze zamaskowane, skryte prześladowania jakim poddawane są wszystkie totaliztyczne strony internetowe do których należy i niniejsza. Owe skryte prześladowania zostały dokładniej wyjaśnione na stronach FAQ - częste pytania oraz sabotaże otwieranych za pośrednictwem "Menu 1". Aby choć częściowo neutralizować ich skutki, niniejszy traktat, podobnie jak wszystkie inne totaliztyczne opracowania i strony, udostępniany jest równocześnie z kilku odmiennych lokacji internetowych. Aktualny wykaz tych lokacji zawarty jest w "Menu 3" oraz w "Menu 4". Stąd jeśli coś nie daje się załadować lub oglądnąć za pośrednictwem niniejszej strony, wówczas warto zaglądnąć do owych innych lokacji, czy przypadkiem tam nie zdołało to się ostać owym skrytym anty-totaliztycznym prześladowaniom.
      (3) Gorąco rekomendowałbym sporządzenie we własnym komputerze repliki źródłowej niniejszej strony wraz z udostępnianymi przez nią tekstami, ilustracjami, linkami, itp. Po dokładną instrukcję jak to uczynić krok-po-kroku, patrz strona internetowa replikuj dostępna za pośrednictwem "Menu 1".
      (4) Po dalsze instrukcje patrz koniec tej strony.Część A: Tekst polskojęzycznego traktatu [7b] "Tunele NOL spod Babiej Góry" (Copyright 1998, ISBN 0-9583727-6-4), po skompresowaniu (*.zip) z formatu WORDa.
Skompresowana wersja polskojęzycznego traktatu [7b] składa się z jednego pliku. Oto on:

Polskojęzyczny traktat [7b] omawia urządzenie naszej samoobrony przed niewidzialnymi UFOnautami, jakie nazywane jest "urządzeniem ujawniającym". Niezwykłą cechą tego urządzenia jest, że zostało ono przekazane Polakowi przez anonimowych sprzymierzeńców ludzkości z kosmosu. Niestety, UFOnauci blokują usilnie zbudowanie tego urządzenia na Ziemi.

Tekst traktatu [7b], skompresowany ZIP z formatu WORD (13/3/2000)

Spis ilustracji traktatu [7b], ZIP.Część B: Tekst polskojęzycznego traktatu [7b] "Urządzenie do ujawniania niewidzialnych obiektów ukrytych w stanie migotania telekinetycznego", w nieskompresowanym formacie WORDa XP.
Nie skompresowana wersja polskojęzycznego traktatu [7b] składa się z tylko jednego pliku. Niestety, z uwagi na dużą objętość owego pliku oraz ograniczenia serwerów, nie na każdej lokacji plik ten będzie dostepny. Warto jednak sprawdzić czy przypadkiem nie ma go na niniejszym serwerze. Oto on (kliknij aby zobaczyć czy jest on na tym serwerze):

Traktat [7b], DOC

Spis ilustracji traktatu [7b], DOC.
Ilustracje:


Część C: Ilustracje do traktatu [7b] w formacie *.gif lub *.jpg.

Logo totalizmu [7b] Logo totalizmu.

Rys. 1(gora) [7b] Rys. 1 (Góra). Budowa i części składowe urządzenia ujawniającego.

Rys. 1(dol) [7b] Rys. 1 (Dół). Wygląd boczny urządzenia ujawniającego.

Rys. 2 [7b] Rys. 2. Efekt telekinetyczny w urządzeniu ujawniającym.

Rys. 3 [7b] Rys. 3. Zdjęcie prototypu urządzenia ujawniającego.

Rys. 4 [7b] Rys. 4. Rdzeń z magnesem, przydatny w urządzeniu telekinetycznym.

Wieslaw Szewczyk [7b] Wiesław Szewczyk - pierwszy ze współautorów tego traktatu.

Dr Jan Pajak [7b] Jan Pająk - drugi ze współautorów tego traktatu.


Instrukcje:

(1) Aby załadować do swojego komputera jakikolwiek skompresowany tekst (tj. w formacie *.zip) zwyczajnie klinkij na owym tekscie a potem podażaj za instrucjacjami w sprawie wybrania foldera w swoim komputerze gdzie ów tekst powinien być składowany.
(2) Aby pozyskać tekst załadowany w formacie ZIP należy najpierw kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku który ten tekst zawiera, po tym zaś jak na ekranie ukaże się małe menu wybrać z niego polecenie "zdekompresuj ..." (po angielsku "Extract ...").
(3) Aby załadować do swego komputera nieskompresowany tekst w formacie WORDa, zwyczajnie kliknij na ow tekst, zaś kiedy pojawi się on w WORDzie na ekranie Twojego komputera, zachowaj go na swoim dysku twardym.
(4) Aby załadować do swego komputera dowolną ilustrację, kliknij prawym przyciskiem myszy na tej ilustracji, potem zaś podążaj za instrukcjami zachowania ilustracji na dysku (np. w angielskojęzycznym systemie operacyjnym WINDOWS 2000 instrukcje te są jak następuje: (4a) right click on this illustration, and then (4b) click the command SAVE PICTURE AS). Odnotuj, że odrębna strona nazywana Replikuj a dostępna za pośrednictwem "Menu 1" i "Menu 2" wyjaśnia dokładnie, krok po kroku, jak zachowywać w swoim komputerze kopie totaliztycznych stron internetowych wraz z użytymi w nich tekstami i ilustracjami.Życzę przyjemnego czytania na temat urządzenie które po zbudowaniu pozwoli nam zobaczyć UFO normalnie niewidzialne dla ludzkich oczu.
Data założenia tej strony internetowej: 2001 rok.
Najnowsze aktualizowanie tej strony: 2 stycznia 2006 roku.
Oto wskazania odmiennych licznikow odwiedzin tej strony:

290