<HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250"> <TITLE>Dr Jan Pajak: notka autobiograficzna - wersja skrcona (po polsku)</TITLE> <META NAME = "Keywords" CONTENT = "Dr Jan Pajak, autobiografia, Sheikh Hasina, wyklady, badania, Wszewilki, Milicz, Politechnika Wroclawska"> <META NAME = "Description" CONTENT = "Prezentuje notke autobiograficzna dra Jana Pajaka"> <META NAME="Author" content="Dr Jan Pajak"> <STYLE><!-- body,td{color:black; text-align:justify; font-family:ARIAL,HELVETICA,SANS-SERIF;} --></STYLE> </HEAD> <BODY BGCOLOR="#EDEEE0" TEXT="#0066CC" LINK="#000000" VLINK="#000000" LEFTMARGIN="0" TOPMARGIN="0"> <TABLE BORDER="2" BORDERCOLOUR="#880000" WIDTH="100%" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0"> <TR><!--This row of the table is for the general heading of the entire page--> <TD BGCOLOR="#0066CC" COLSPAN="2" ALIGN="center"> <FONT SIZE="6" COLOR="#FFFFFF"><B> <div align="center"> Dr Jan Pajak: notka autobiograficzna - wersja skrcona <br>(2-jezycznie po <a href="jan_pajak.htm" target="_blank">angielsku <img src='flags/uk_flag.gif' alt="For English version click on this flag" border=1 width=28 height=21></a> i <a href="jan_pajak_pl.htm" target="_blank">polsku <img src='flags/pl_flag.gif' alt="Dla polskiej wersji kliknij na ta flage" border=1 width=28 height=21></a>) </div> </b></FONT> </TD> </TR> <TR> <TD> <TABLE BORDER="0" BORDERCOLOUR="#880000" WIDTH="100%" CELLPADDING="10" CELLSPACING="0"> <TR BGCOLOR="#0066CC"> <!--The first cell of this table is for Menu on the left margin--> <TD WIDTH="15%" BGCOLOR="#0066CC" COLSPAN="2" ALIGN="center" VALIGN="top"> <DIV ALIGN="center"> <font color="white" size="4"> Wersja strony opracowana <br> 14 sierpnia 2005 </font> <hr color="white" size="4" width="100%"> <font color="white" size="4"> Kliknij "X" lub "No" jesli np. plansza rzekomych bledw, lub reklama, usiluje przeszkodzic w ogladnieciu tej strony. </font> <br> <hr color="white" size="4" width="100%"> <br><p><font color="#FF0000"><h1><b>Menu 1:</b></h1></font></p> <p><font color="#FF0000"><b>(Wybor jezyka:)</b></font></p> <div align="left"> <a href="jan_pajak.htm" target="_blank"><img src="flags/uk_flag.gif" alt="For English version click on this flag" border=1 width=28 height=21><font size="2">-angielski</font></a></p> <a href="jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><img src="flags/pl_flag.gif" alt="Dla polskiej wersji kliknij na ta flage" border=1 width=28 height=21>-polski</a><p> </div> <br><a href="index.htm" target="_blank"><font color="#FF0000"><b>(Organizujace:)</b></font></a> <br><br><a href="index.htm" target="_blank">Strona glwna</a> <br><br><a href="skorowidz.htm" target="_blank">Skorowidz</a> <br><br><a href="menu2_pl.htm" target="_blank">Menu 2</a> <br><br><a href="menu.htm" target="_blank">Menu 4</a> <br><br><a href="faq_pl.htm" target="_blank"><font size="3">FAQ</font></a> <br><br><a href="tekst_11.htm" target="_blank"><font size="2">Tekst [11] w PDF</font></a><br> <br> <br><p><font color="#FF0000"><b>(Tez tutaj po polsku:)</b></font></p> <a href="all_in_one_pl.htm" target="_blank"><font size="2">Wszystko-w-jednym</font></a><p> <a href="jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="2">Ten o mnie (dr Jan Pajak)</font></a></p> <a href="jan_pajak_pl.pdf" target="_blank"><font size="2">Ten o mnie w PDF</font></a></p> <a href="pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="3">Nowsze "o mnie"</font></a></p> <br><p><font color="#FF0000"><b>(Also here in English:)</b></font></p> <a href="all_in_one.htm" target="_blank"><font size="2">All-in-one</font></a><p> <a href="jan_pajak.htm" target="_blank"><font size="2">About myself (Dr Jan Pajak)</font></a></p> <a href="jan_pajak.pdf" target="_blank">This "about me" in PDF</a></p> <a href="pajak_jan_uk.htm" target="_blank"><font size="3">Newer "about myself"</font></a></p> <br><br><p><font color="#FF0000"><b>(Wyklady 2007:)</b></font></p> <a href="it_2007.htm" target="_blank">Glwna wykladw</a><p> <br><br><p><font color="#FF0000"><b>(Lustrzane odbicia tej skrconej wersji:)</b></font></p> <a href="http://artefact.uhostall.com/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="2">artefact.uhostall.com</font></a></p> <a href="http://bobola.net78.net/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="2">bobola.net78.net</font></a></p> <a href="http://cielcza.iwebs.ws/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="2">cielcza.iwebs.ws</font></a></p> <a href="http://energia.sl.pl/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="3">energia.sl.pl</font></a></p> <a href="http://proof.t15.org/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="3">proof.t15.org</font></a></p> <a href="http://rex.dasfree.com/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="2">rex.dasfree.com</font></a></p> <a href="http://soul.frihost.org/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="2">soul.frihost.org</font></a></p> <a href="http://tornado.fav.cc/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="2">tornado.fav.cc</font></a></p> <a href="http://totalizm.com.pl/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="3">totalizm.com.pl</font></a></p> <br><br><p><font color="#FF0000"><b>(Starsze wydanie tej skrconej wersji:)</b></font></p> <a href="http://cielcza.5GBFree.com/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="1">cielcza.5GBFree.com</font></a></p> <a href="http://quake.hostami.me/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="2">quake.hostami.me</font></a></p> <a href="http://petone.loomhost.com/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="1">petone.loomhost.com</font></a></p> <a href="http://tornado.zxq.net/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="2">tornado.zxq.net</font></a></p> <a href="http://totalizm.pl/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="3">totalizm.pl</font></a></p> <a href="http://alert.1hwy.com/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="2">alert.1hwy.com</font></a></p> <a href="http://chi.maroc.to/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="3">chi.maroc.to</font></a><p> <a href="http://malbork.20fr.com/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="1">malbork.20fr.com</font></a></p> <a href="http://malbork.20m.com/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="1">malbork.20m.com</font></a></p> <a href="http://pajak.20fr.com/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="2">pajak.20fr.com</font></a></p> <a href="http://pajak.20m.com/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="2">pajak.20m.com</font></a></p> <a href="http://pajak.fateback.com/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="1">pajak.fateback.com</font></a><p> <a href="http://www.geocities.ws/immortality/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="1">geocities.ws/immortality</font></a></p> <a href="http://morals.mypressonline.com/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="1">morals.mypressonline.com</font></a></p> <br><br><p><font color="#FF0000"><b>(Pelna wersja tej autobiografii:)</b></font></p> <a href="http://artefact.uhostall.com/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="2">artefact.uhostall.com</font></a></p> <a href="http://bobola.net78.net/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="2">bobola.net78.net</font></a></p> <a href="http://cielcza.iwebs.ws/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="2">cielcza.iwebs.ws</font></a></p> <a href="http://energia.sl.pl/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="3">energia.sl.pl</font></a></p> <a href="http://proof.t15.org/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="3">proof.t15.org</font></a></p> <a href="http://rex.dasfree.com/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="2">rex.dasfree.com</font></a></p> <a href="http://soul.frihost.org/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="2">soul.frihost.org</font></a></p> <a href="http://tornado.fav.cc/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="2">tornado.fav.cc</font></a></p> <a href="http://totalizm.com.pl/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="3">totalizm.com.pl</font></a></p> <br><br><p><font color="#FF0000"><b>(Starsze wydanie pelnej wersji:)</b></font></p> <a href="http://cielcza.5GBFree.com/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="1">cielcza.5GBFree.com</font></a></p> <a href="http://quake.hostami.me/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="2">quake.hostami.me</font></a></p> <a href="http://petone.loomhost.com/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="1">petone.loomhost.com</font></a></p> <a href="http://tornado.zxq.net/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="2">tornado.zxq.net</font></a></p> <a href="http://totalizm.pl/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="3">totalizm.pl</font></a></p> <a href="http://www.angelfire.com/psy/antichrist/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="1">angelfire.com/psy/antichrist</font></a></p> <a href="http://alert.1hwy.com/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="3">alert.1hwy.com</font></a></p> <a href="http://malbork.20m.com/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="2">malbork.20m.com</font></a></p> <a href="http://malbork.20fr.com/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="2">malbork.20fr.com</font></a></p> <a href="http://pajak.20fr.com/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="3">pajak.20fr.com</font></a></p> <a href="http://prawda.20fr.com/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="2">prawda.20fr.com</font></a></p> <a href="http://telekinesis.50megs.com/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="1">telekinesis.50megs.com</font></a></p> <a href="http://totalizm.20fr.com/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="3">totalizm.20fr.com</font></a></p> <a href="http://truenirvana.20m.com/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="1">truenirvana.20m.com</font></a></p> </DIV></TD></B> <TD BGCOLOR="#EDEEE0" COLSPAN="2" ALIGN="center" VALIGN="top"> <TABLE WIDTH="100%" BORDER="1" BORDERCOLOR="blue" CELLPADDING="2" CELLSPACING="0"> <TR VALIGN="top"> <TD COLSPAN="2"> <h1><FONT COLOR="blue"> #1. Przebieg mojego zycia: </FONT></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Urodzilem sie w 1946 roku w malenkiej wioseczce jaka przez najdluzszy okres czasu nazywala sie <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilki</b></font></a> (wioska ta czesto zmieniala nazwe). Jest ona zlokalizowana w poludniowo-zachodnim obszarze Polski (tj. niedaleko do Niemiec i Czech). Mj ojciec byl mechanikiem o tzw. "zlotych rekach" - znaczy naprawial wszystko co sie popsulo w promieniu dziesiatkw kilometrw od naszego domu, zaczynajac od zegarkw i zegarw, poprzez rowery i rzne maszyny, a skonczywszy na ogromnych silnikach gazowych jakie napedzaly pompy w miejscowych wodociagach. (Faktycznie to byl on nawet zatrudniony przez gazownie w Miliczu aby utrzymywal owe wodociagi miejskie w stanie dzialajacym). Obecnie sie zastanawiam, jak on wlasciwie mgl mnie tolerowac, jako ze cokolwiek zreperowal jednego wieczora, natychmiast ja rozmontowywalem to nastepnego dnia kiedy on byl w pracy, aby zobaczyc jak to dziala. Oczywiscie, nie zawsze tez zdolalem potem to poskladac z powrotem tak aby dzialalo jak powinno. (Szczeglnie trudnymi do poskladania tak aby potem dzialaly okazywaly sie male zegarki. Po tym wiec jak doswiadczylem kilkakrotnie jak mj ojciec reaguje na widok rozmontowanych zegarkw ktre on naprawil jedynie noc wczesniej, zwolna nauczylem sie powstrzymywac swoja ciekawosc dowiedzenia sie co wlasciwie powoduje ze owe zegarki tykaja.) Moja matka byla gospodynia domowa - skromny geniusz matematyczny. Byla ona w stanie liczyc w pamieci niemal tak samo szybko jak to czynia dzisiejsze komputery. Jej zdolnosci obliczeniowe zawsze szokowaly sprzedawcw w sklepach, dostarczajac wiele uciechy mi i mojej siostrze z ktra czesto towarzyszylismy mamie w wyprawach na zakupy. Moja edukacja podazala typowym kursem komunistycznej Polski. Najpierw (w 1953 roku) zaczalem uczeszczac do szkoly podstawowej w pobliskim Miliczu (w owym czasie majacym okolo 6000 mieszkancw). Ukonczylem owa podstawwke w 1960 roku. Potem zaczalem uczeszczac do szkoly sredniej (od 1960 do 1964), ktra bylo Liceum Oglnoksztalcace w Miliczu. Mature zdalem w 1964 roku. swiadectwo maturalne upowaznialo mnie do wstepu na wyzsze uczelnie. Wybralem studia na <a href="http://www.pwr.wroc.pl" target="_blank"><font color="green"><b>Politechnice Wroclawskiej</b></font></a>, ktra w owym czasie byla jedna z najbardziej renomowanych uczelni w Polsce. (Na bazie swojej obecnej znajmosci poziomu nauczania w innych uniwersytetach swiata, ja osobiscie wierze, ze w owym czasie byla ona najlepsza uczelnia w Polsce, a jednoczesnie jedna z najlepszych uczelni na swiecie.) Przypadalo wwczas okolo 12 kandydatw na kazde wolne miejsce z owej Politechniki, stad jedynie zdanie egzaminw wstepnych okazalo sie ogromnym sukcesem. Studiowalem tam od 1964 roku do 1970 roku. Po otrzymaniu dyplomu owej politechniki, w 1970 roku zostalem przez nia zatrudniony najpierw jako assystent stazysta, potem jako asystent, dalej jako starszy asystent, zas po obronie pracy doktorskiej w 1974 roku - jako adiunkt ("adiunkt" w Polsce jest odpowiednikiem dla tzw. "Reader" z angielskich uniwersytetw). Potem tornado zmian politycznych zmiotlo Polske. Zostalem czlonkiem Solidarnosci, zas kiedy Solidarnosc zostala utopiona, ja utonalem wraz z nia. "Polowanie na czarownice" zostalo rozpoczete. Jak to bylo z kazdym bylym dzialaczem Solidarnosci, moje zycie znalazlo sie wwczas w niebezpieczenstwie. Ktregos dnia bylem nawet scigany i niemal postrzelony przez policje. Z pomoca dobrych przyjacil zdolalem opuscic Polske i wyemigrowac do Nowej Zelandii - zanim rezymowi udalo sie mnie zlapac i wyslac na Syberie. Wyladowalem w Nowej Zelandii w 1982 roku. Moja pierwsza praca byla tam na <a href="http://www.canterbury.ac.nz" target="_blank"><font color="green"><b>Canterbury University</b></font></a> w Christchurch. Potem pracowalem w <a href="http://www.sit.ac.nz" target="_blank"><font color="green"><b>Southland Polytechnic</b></font></a> z Invercargill. Nastepnie na <a href="http://www.otago.ac.nz" target="_blank"><font color="green"><b>Otago University</b></font></a> w Dunedin. Tuz przed tym kiedy pierwsze oznaki depresji ekonomicznej uderzyly Nowa Zelandie, w 1990 roku stracilem prace na Otago University. Przez nastepne 2 lata bylem bezrobotnym. W koncu, w 1992 roku zdecydowalem sie opuscic Nowa Zelandie oraz szukac chleba poza jej granicami. Podpisalem kontrakty na profesury uniwersyteckie najpierw na <a href="http://www.emu.edu.tr" target="_blank"><font color="green"><b>Eastern Mediterranean University</b></font></a> z miasta Famagusta na Plnocnym Cyprze, potem na <a href="http://www.um.edu.my" target="_blank"><font color="green"><b>University Malaya</b></font></a> w Kuala Lumpur, Malezja, w koncu zas na <a href="http://www.unimas.my" target="_blank"><font color="green"><b>University of Malaysia Sarawak</b></font></a> z miasta Kuching na tropikalnej Wyspie Borneo. Po tym jednak jak "Kryzys Azjatycki" obezwladnil takze i Malezje, poczynajac od 1999 roku udalo mi sie zabezpieczyc dla siebie prace w Nowej Zelandii. Niestety nastapilo to za slona cene. Wszakze rolniczo nastawiona Nowa Zelandia nie potrzebuje ludzi z moja ekspertyza techniczna. Stad oddawala mi wielka przysluge ze wogle miala jakies zatrudnienie dla mnie. Wyladowalem wiec na najnizszej pozycji akademickiej jaka byla dostepna na malenkiej <a href="http://www.aoraki.ac.nz" target="_blank"><font color="green"><b>Aoraki Politechnice</b></font></a> z miasteczka Timaru. Niestety, pod koniec 2000 roku zostalem zwolniony z nawet owej najnizszej pozycji. Powodem zwolnienia jaki wwczas mi zakomunikowano, byl raptowny i niespodziewany spadek liczby studentw na owej politechnice. Od dnia 12 lutego 2001 roku zaczalem pracowac jako akademik (po angielsku: "academic staff member") w <a href="http://www.weltec.ac.nz" target="_blank"><font color="green"><b>Wellington Institute of Technology</b></font></a> zlokalizowanym na przedmiesciu stolicy Nowej Zelandii, czyli w Petone pod Wellington - takze bedac zatrudniony na najnizszej pozycji akademickiej jaka byla tam dostepna. W Wellington pracowalem az do 22 lipca 2005 roku, kiedy to zwolniono mnie z pracy z wyjasnieniem ze liczba studentw tej uczelni raptownie spadla. Faktycznie tez w spadek byl tak znaczny, ze stal sie latwym do odnotowania nawet golym okiem - od poczatka 2005 roku uczelnia ta stala sie niemal zupelnie pusta. Po owej utracie, nigdy NIE zdolalem znalezc juz w Nowej Zelandii jakiejkolwiek nastepnej pracy. Okazalo sie rwniez, ze prawa Nowej Zelandii sa celowo tak zaprojektowane, aby osobom w mojej sytuacji NIE przyslugiwalo tam prawo do otrzymania zasilku dla bezrobotnych. </TD> </TR> <TR VALIGN="top"> <TD width="48%"> <h1><FONT COLOR="blue"> #2. Wykladanie w wielu zakatkach swiata: </FONT></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W Polsce lat 1970-tych uzywane bylo powiedzenie "zycze ci abys zyl w interesujacych czasach". (Mialo ono jakoby pochodzic z Chin, jednak ja spedzilem wiele czasu wsrd Chinczykow i zaden z nich nigdy o nim nie slyszal.) Bylo ono grzeczna forma naublizania komus. Zamiast bowiem kogos przeklinac, czy wysylac go do piekla, Polacy w owych czasach zwykli grzecznie mu zyczyc aby "zyl w interesujacych czasach". Otz moje zycie okazuje sie byc wlasnie takim. Ja "zyje w interesujacych czasach", a takze mam "interesujace zycie". Chociaz nigdy o nie sie nie prosilem, los dal mi okazje zycia, zarabiania na siebie, oraz dokonywania badan naukowych posrd wielu interesujacych ludzi i w wielu interesujacych krajach swiata, jakie sa zlokalizowane w odleglych obszarach naszej planety. Takze moje zycie okazalo sie pelne przygd, ciaglych zmian, wydarzen, itp. I tak, przez okres nie krtszy od jednego roku zylem, prowadzilem badania, oraz wykladalem w Polsce, Nowej Zelandii, Plnocnym Cyprze, ladowej Malezji, na malezyjskim Borneo, oraz ponownie w Nowej Zelandii (po powrocie do Nowej Zelandii w 1999 roku, filozoficznie i ekonomicznie okazala sie ona byc juz zupelnie innym krajem, niz ten jaki opuscilem w 1992 roku w poszukiwaniu chleba). Ponadto wizytowalem naukowo Niemcy Wschodnie (przez 2 miesiace), Bulgarie (przez 1 miesiac), oraz Czechoslowacje (przez 2 tygodnie). Oczywiscie, musimy tutaj pamietac, ze zarabianie na zycie w jakimkolwiek kraju dostarcza calkowicie odmiennych doswiadczen niz zwykle odwiedzenie tego kraju jako turysta. <DIV ALIGN="center">* * *</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Powyzsze interesujace zycie wedrownego wykladowcy jest uzupelniane rwnie interesujaca praca w przemysle. Przez wiele lat bylem doradca naukowym w najwiekszym polskim zakladzie produkujacym komputery, mianowicie w MERA-ELWRO (to wlasnie stamtad wywodzi sie moja ekspertyza komputerowa). Faktycznie, kiedy zaczynalem tam pracowac, MERA-ELWRO byla tez najwieksza fabryka komputerw we Wschodniej Europie. Niestety, potem zaklad ten zostal zlikwidowany - nie moge wiec obecnie podac tutaj linku do jego strony internetowej. Jedyne co po nim przetrwalo to miniaturowy zaklad uslugowy ktry nosi nieco podobna nazwe <a href="http://www.elwro-system.pl" target="_blank"><font color="green"><b>Elwro-System</b></font></a>, jednak ktry wcale nie reprezentuje tradycji oryginalnego Mera-Elwro. Potem bylem konsultantem naukowym w ogromnej fabryce produkujacej autobusy i ciezarwki, rwniez zlokalizowanej w Polsce a nazywajacej sie wwczas <a href="http://www.jelcz.com.pl" target="_blank"><font color="green"><b>POLMO-JELCZ</b></font></a>. Zatrudniala ona wtedy okolo 12 000 pracownikw. Faktycznie tez, kiedy ogladam sie teraz do tylu, wwczas widze ze wiekszosc mojego zycia spedzilem na przenoszeniu sie z miejsca na miejsce i na zmienianiu pracy (ale nie z wlasnej woli). Istnieje powiedzenie "zmiana jest przyprawa zycia" (po angielsku: "variety is a spice of life"). Jednak jak wiele przypraw czlowiek jest w stanie przelknac. </TD> <TD> <b>Zauwaz</b> ze mozna zobaczyc <font color="#FF0000"><b>powiekszenie</b></font> kazdej fotografii z niniejszej strony internetowej, poprzez zwykle <b>klikniecie</b> na ta fotografie. Ponadto wiekszosc browserw jakie obecnie sa w uzyciu, wlaczajac w to takze popularny "Internet Explorer", pozwala takze na <font color="#FF0000"><b>zaladowanie</b></font> kazdej ilustracji do swojego wlasnego komputera, gdzie mozna jej sie do woli przygladac, gdzie daje sie ja redukowac lub powiekszac, a takze drukowac, za pomoca posiadanego przez siebie software graficznego. <br> <br> <div align="center"> <a href="pajak_jan/jan_pajak_2004_min.jpg" target="_blank"><img src="pajak_jan/jan_pajak_2004_min.jpg" alt="Dr Jan Pajak - zdjecie dla dowodu osobistego wykonane 19 lipca 2004 roku" border=0 width=181 height=201></a> </div> <font size="4" color="blue"> <b>Fot. #2a (Z1 z [1/5]): Oto moje zdjecie (tj. zdjecie dra J. Pajak). </b></font> Wykonalem je w dniu 19 lipca 2004 roku dla dowodu osobistego. Odzwierciedla ono dosyc dobrze jak obecnie wygladam. <br> <br> <div align="center"> <a href="pajak_jan/kl2.jpg" target="_blank"><img src="pajak_jan/kl2.jpg" alt="Dr Jan Pajak w mostku po niebie z KLCC w Kuala Lumpur (grudzien 2002 roku)" border=0 width=200 height=141></a> </div> <font size="4" color="blue"> <b>Fot. #2b (J2 z [10]): Oto ja (Dr Jan Pajak) w tzw. "moscie po niebie" (tj. "sky bridge") z 42 pietra KLCC. </b></font> Sfotografowany 30 grudnia 2002 roku. Nazwa KLCC uzywana jest dla dwch drapaczy chmur skonstruowanych jako "blizniaki" (tj. "twin towers") w centrum Kuala Lumpur, Malezja. Sa one jedynymi "blizniakami" na swiecie ktre ciagle stoja, a ktre naleza do ekskluzywnego klubu najwyzszych budynkw swiata. w "most po niebie" laczy ze soba te dwa drapacze chmur na nieco mniej niz polowa ich wysokosci. Pozycja owego "mostu po niebie" jaki laczy obie wieze jest lepiej widoczna na nastepujacym zdjeciu pokazujacym cale KLCC. <br> <div align="center"> <a href="pajak_jan/kl1.jpg" target="_blank"><img src="pajak_jan/kl1.jpg" alt="KLCC czyli Twin Towers z Kuala Lumpur: jeden z najwyzszych drapaczy chmur na swiecie" border=0 width=141 height=200></a> </div> <font size="4" color="blue"> <b>Fot. #2c (C3 z [10]): Oto jak wygladaja owe slynne wieze KLCC. </b></font> Tak na marginesie, to KLCC jest jednym z cudw technicznych dzisiejszego swiata. Dlatego jesli ktos jest juz w Kuala Lumpur, lub gdzies blisko tej metroplii, wwczas goraco bym zachecal aby odwiedzic te drapacze chmur i zobaczyc je na wlasne oczy. </TD> </TR> <TR VALIGN="top"> <TD COLSPAN="2"> <h1><FONT COLOR="blue"> #3. Powtarzalne wzloty i upadki: </FONT></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jesli ktos mglby kiedykolwiek zostac rozgrzeszony za posiadanie fatalistycznego spojrzenia na zycie, prawdopodobnie bylbym to ja. Wszakze cale moje zycie sklada sie z niekonczacych sie cykli wzlotw i upadkw. Jakikolwiek obszar mojego zycia nie bylby rozpatrywany, zawsze toczy sie on zgodnie z tym samym wzorcem. Mianowicie, najpierw wolno i pracowicie buduje jakies osiagniecia w owym obszarze. Potem zas przychodzi jakas dziwna katastrofa ktra rujnuje mi wszystko, tak ze zmuszony jestem zaczynac ponownie od samego poczatka, itd., itp. Faktycznie tez wszystkio to wyglada tak jakby niewidzialne "szatanskie istoty" zawsze podazaly moimi sladami przez cale moje zycie i upewnialy sie ze wszystko co mozolnie buduje szybko ponownie sie zawala. Rezultat jest taki, ze jak dotychczas nigdy nie posiadalem wlasnego domu, ze wiekszosc czasu caly mj dorobek zyciowy musial dawac sie zaladowac do jednej walizki, ze po wyemigrowaniu z Polski sredni okres mojego zatrudnienia w tej samej instytucji nie przekracza 3 lat, a takze ze nigdy nie wiedzialem, ani nie wiem, co przytrafi mi sie juz jutro. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aby dostarczyc tutaj przyklad mechanizmu owych nieustannych wzlotw i upadkw, przegladnijmy wsplnie historie moich zatrudnien, ktre (jak wszystko inne w moim zyciu) takze im podlega. Najpierw mialem dajaca duzo osobistej satysfakcji prace naukowca przecierajacego nowe szlaki na Politechnice Wroclawskiej (Polska). Szybko awansowalem po akademickiej drabinie, zaczynajac prace jako mlodszy asystent, zas w przeciagu 4 lat osiagajac poziom adiunkta (tj. najwyzsza pozycje ktra bezpartyjni naukowcy mogli zajmowac w komunistycznej Polsce). Potem, kiedy czasy zaczely sie stopniowo zmieniac, zas mozliwosci dalszych promocji zwolna byly wypracowywane, zmuszony zostalem do uciekania z Polski, jako ze mojemu zyciu zagrozilo niebezpieczenstwo. W Nowej Zelandii ponownie wiec zaczalem od samego poczatka. Poczatkowo bylem tzw. "Post-Doctoral Fellow" na University of Canterbury, potem zostalem starszym wychowawca (po angielsku Senior Tutor) na politechnice w Southland, potem zostalem "Senior Lecturer" na University of Otago. Kiedy jednak zaczely sie dla mnie otwierac szanse na osiagniecie nawet wyzszej pozycji w Nowej Zelandii, nagle zostalem wyrzucony z pracy (za badania eksplozji Tapanui) i zostalem bezrobotnym. Z czasem zmuszony tez bylem uciekac z Nowej Zelandii dla znalezienia chleba. Podpisalem trzy kolejne kontrakty na pozycje profesora nadzwyczajnego (po angielsku: Associate Professor). Kiedy jednak w 1998 roku zlozylem podanie na pozycje profesora zwyczajnego, oraz wlasnie mialem pozycje ta otrzymac, nagle tzw. "kryzys azjatycki" (po angielsku "Asian Crisis") uderzyl, zas mozliwosci dalszego zatrudnienia w kraju jaki faktycznie potrzebowal kogos z moim rodzajem ekspertyzy akademickiej natychmiast zniknely. Wrcilem wiec do Nowej Zelandii i zaczalem wszystko od poczatku od najnizszej pozycji akademickiej jaka w owym czasie istniala w Nowej Zelandii. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W ten sposb, w obszarze zawodowym do dzisiaj juz trzykrotnie wpinalem sie do gry po drabinie akademickiej i trzykrotnie spadalem na samo dno. Oczywiscie, nie jestem wykonany ze stali, dlatego kazdy upadek odczuwam dosyc bolesnie. W moim pierwszym wspinaniu sie po tej drabinie zdolalem dotrzec do okolo jej polowy, zanim zniszczenie oryginalnej wersji "Solidarnosci" w Polsce zrzucilo mnie ponownie do poczatkowego poziomu. W drugim wspinaniu sie osiagnalem okolo cwierc wysokosci tej drabiny, zanim zostalem bezrobotnym w Nowej Zelandii. Trzecie wspinanie sie po tej drabinie akademickiej wynioslo mnie niemal do jej szczytu, jednak trzeci upadek jaki po nim nastepowal zepchnal mnie do obecnej najnizszej pozycji calego mojego zycia (tj. na bezrobociu). Stoje wiec obecnie na poziomie zerowym owej drabiny akademickiej, patrze w gre ze zgroza, oraz filozoficznie deliberuje co powinienem uczynic dalej. Czy powinienem przewartosciowac swoje cele zyciowe i filozofie, zapomniec o zmaganiu, oraz w pokoju odczekiwac na emeryture na obecnej najnizszej pozycji mojego zycia (tj. na bezrobociu). Czy tez powinienem podleczyc rany z poprzednich upadkw, odbudowac swoja energie, zas po rozpoczeciu ponownego wspinania sie zaryzykowac czwarty upadek w moim zyciu. Co ty czytelniku uczynilbys na moim miejscu? <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na szczescie istnieje tez dobra strona w owych wszystkich moich nieustannych wzlotach i upadkach. Jest nia moja ekspertyza, jaka nieustannie sie powieksza. (Chociaz mj ojciec zwykl powiadac, ze "uczymy sie cale zycie, a i tak umieramy glupcami".) Zas owo podnoszenie sie mojej ekspertyzy wcale nie podlega okresowym upadkom, jak tamte materialne aspekty zycia to czynia. Stad, jesli kiedys mam pozostawic na Ziemi jakis slad po sobie, najprawdopodobniej sladem tym bedzie cos, co wynika z mojego niezwyklego przebiegu zycia, jakiego bez przerwy doswiadczam. </TD> </TR> <TR VALIGN="top"> <TD COLSPAN="2"> <h1><FONT COLOR="blue"> #4. Powtarzalne utraty wszystkiego co uprzednio posiadalem i osiagnalem: </FONT></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kazdy mj kolejny upadek zyciowy mial tez to nastepstwo, ze tracilem tez wwczas praktycznie wszystko co uprzednio posiadalem i osiagnalem. Poza wiedza i doswiadczeniem, praktycznie niemal NIC innego nie wynosilem z uprzedniego zycia. Przykladowo, kiedy w 1990 roku utracilem prace w Nowej Zelandii, zas upadek gospodarczy i raptowne zmiany grupowej moralnosci tego kraju uniemozliwily mi znalezienie nowej pracy przez az dwa nastepne lata - a nawet pozbawialy mnie prawa do zasilku dla bezrobotnych, w swoja kolejna wedrwke po swiecie "za chlebem" ponownie wyjechalem z calym dorobkiem ograniczonym do jednej walizki - czyli z tak samo niemal pustymi rekami jak uprzednio wyjechalem z Polski (tj. po upadku "Solidarnosci" pod koniec 1981 roku). Z rwnie niemal pustymi rekami wyjechalem z Malezji w 1998 roku - zaraz po tym jak zostala ona uderzona slynnym "kryzysem azjatyckim" (notabene - jak tam twierdzono, podobno sztucznie zaindukowanym przez zachlannosc i niemoralnosc tylko jednego fanansisty zachodniego). Doskonale wiec rozumiem i podzielam bl oraz rozczarownie wszystkich tych ludzi, ktrzy z jakiegos powodu (np. trzesienia ziemi, kataklizmu, pozaru, rewolucji, wojny, zachlannosci i niemoralnosci innych ludzi, itp.) takze traca niemal caly swj uprzedni dorobek zyciowy. Szczerze mwiac, to cale moje zycie wyglada tak jakby Bg celowo mnie doswiadczal wszelkimi mozliwymi nieszczesciami ktre dotykaja innych ludzi - tak abym dokladnie wiedzial jak inni sie czuja, potrafil z nimi sie identyfikowac, oraz mial motywacje do energicznej walki o moralnosc i o lepsza ludzkosc. Przykladowo, zaraz po wyemigrowaniu z wwczas niemal nie znajacej przestepcw Polski, nie mialem jeszcze przykrych doswiadczen z kieszonkowcami, stad w poczatkowym okresie w miejscu swej pracy az dwukrotnie moje nieostrozne nawyki doprowadzily iz ukradziono mi tam caly portfel ze sporymi sumami pieniedzy i z wszystkimi dokumentami. Z kolei w 1985 roku do mojego mieszkania w Invercargill wlamalo sie dwch mlodocianych przestepcw ktrzy zabrali z niego wszystko co bylo tam wartosciowego, zas zwandalizowali reszte moich rzeczy. (Takie wlamania mlodocianych sa szeroko upowszechnione w Nowej Zelandii.) Wprawdzie policja potem ich zlapala, jednak w Nowej Zelandii mlodociani przestepcy to "swiete krowy" ktrych nikt nie osmiela sie faktycznie ukarac - patrz podpunkt #J2.4 na stronie <a href="morals_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>morals_pl.htm</b></font></a>. Dlatego pomimo ich zlapania nie odzyskalem zadnego z ukradzionych mi rzeczy ani nie otrzymalem jakiegokolwiek odszkodowania. Z kolei w dniu 27 marca 2011 roku dwch roslych zlodziei ukradlo i zdewastowalo mj (wiernie mi sluzacy przez niemal juz cwierc wieku) samochd Ford Laser - czyli jedyny relatywnie wartosciowy obiekt ktrego w swym zyciu sie dorobilem. Takie kradzieze samochodw sa istna plaga Nowej Zelandii - patrz artykul "Stealing our cars every day" (tj. "Kazdego dnia kradna nasze samochody") ze strony 18 darmowej gazety <a href="http://www.huttnews.co.nz" target="_blank"><font color="green"><b>The Hutt News</b></font></a> (wydanie z wtorku-Tuesday, July 5, 2011) ktry wyjasnia ze tylko w jednym przedmiesciu "Lower Hutt" (tj. sasiedzie "Petone" w ktrej ja mieszkam) srednio kradziony jest jeden samochd na dzien, zas do nastepnych 51 samochodw zlodzieje sie tam wlamuja i okradaja ich zawartosc. Aby bylo bolesniej, nowozelandzka ubezpieczalnia AMI, w ktrej od czasu zakupu coroczne ochotniczo placilem za ubezpieczenie swojego samochodu, odmwila mi wyplaty kosztw naprawy pod wymwka ze mj samochd jest zbyt stary, a stad koszta jego naprawy przekraczaja jego wartosc (ta sama ubezpieczalnia AMI stala sie potem slawna z wyszukiwania najrzniejszych wymwek aby zanizac wyplaty odszkodowan dla ofiar trzesienia ziemi w Christchurch - patrz punkt #C6 na stronie <a href="seismograph_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>seismograph_pl.htm</b></font></a>). Pomimo wiec posiadania ubezpieczonego samochodu, jego naprawe musialem sam oplacic. Ponownie wiec Bg najwyrazniej pozwolil mi poznac jak typowi obywatele czuja sie w tym oblazlym przestepcami kraju. Powinienem tu tez dodac, ze w relatywnie mlodym wieku utracilem swoich rodzicw. Stad rwnie dobrze jest mi znany bl i zaloba ktre sie odczuwa po utracie najblizszych. Potrafie wiec szczerze sie identyfikowac z kazdym kto utracil kogos bardzo mu bliskiego. Oba rodzaje powyzszych strat i tragedii osobistych, tj. zarwno moje powtarzalne utraty dorobku zyciowego, jak i strata bliskich mi rodzicw, otwarly dla mnie filozoficzne zrozumienie wszystkiego co w zyciu mozemy utracic. Stad obecnie na straty zyciowe NIE patrze wylacznie jako na bl i tragedie osobista, a widze w nich takze owa sile motoryczna jaka uwalnia ukryte w nas potencjaly (jeden z licznych takich potencjalw uswiadamia nam angielskie powiedzenie <b>"to co cie NIE zabije, uczyni cie silniejszym"</b> - w oryginale angielskojezycznym "what does not kill you, will make you stronger"). </TD> </TR> <TR VALIGN="top"> <TD COLSPAN="2"> <h1><FONT COLOR="blue"> #5. Doswiadczenie wielu odmiennych kultur: </FONT></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podczas mojej interesujacej kariery zawodowej mialem okazje pracowac w wielu odmiennych krajach, jakie reprezentuja caly szereg odmiennych kultur. To z kolei pozwolilo mi zgromadzic prawdziwie wielokulturowe doswiadczenia. Znaczaca proporcja tych doswiadczen zostala osiagnieta w krajach Azjatyckich oraz w kulturach Orientu. Wszakze moje doswiadczenie zawodowe obejmuje zatrudnienie na uniwersytetach (lub na innych uczelniach wyzszych) Polski (przez 12 lat), Nowej Zelandii (przez 15 lat), Plnocnego Cypru - tj. Tureckiego (przez 1 rok), Malezji (przez 3 lata), oraz Malezyjskiej czesci Wyspy Borneo (przez 2 lata). Podczas owego zawodowego wedrowania po swiecie zawsze staralem sie brac udzial we wszelkich wielorasowych obchodach i obrzadkach, szczeglnie w egzotycznej Malezji. W rezultacie, zdolalem zgromadzic ogromna pule obserwacji na temat zwyczajw i kultur odmiennych narodw, ich postaw filozoficznych, zasad zachowania sie, obszarw czulosci, postepowania, wierzen, religii, przesadw, zwyczajw, itp. Gromadzilem takze przyslowia, mity, przesady, oraz zwyczaje ludowe najrzniejszych narodw. Faktycznie tez druga ksiazka jaka w 2003 roku razem z moim bratem zdolalismy opublikowac w Polsce w dwch jezykach pod tytulem "Przyslowia Wschodu oraz z innych stron swiata - Proverbs of the Orient and from other corners of the world", Poznan (Adres wydawcy: "Wydawnictwo Poznanskie", Ul. Fredry 8, 61-701 Poznan), 2003 rok, ISBN 83-7177-273-4, 551 stron; zawiera kolekcje okolo 2700 przyslw zaprezentowanych w dwch jezykach - mianowicie po angielsku i po polsku. Owe przyslowia zdolalem zakumulowac podczas ostatnich 12 lat moich prac zawodowych w najrzniejszych krajach. Znaczaca ich liczba wywodzi sie z kultur Orientu i Azji, wlaczajac w to: Japonie, Koree, Chiny, Malezje, Dayakw z Borneo, oraz caly szereg innych. <br> <br> <div align="center"> <a href="pajak_jan/proverbs.jpg" target="_blank"><img src="pajak_jan/proverbs.jpg" alt="Czeslaw Pajak i Jan Pajak: Przyslowia Wschodu oraz z innych stron swiata" border=0 width=281 height=401></a> </div> <font size="4" color="blue"> <b>Fot. #5 (1 z [9]): Oto jak wyglada okladka ksiazki pira Czeslaw Pajak i Jan Pajak: "Przyslowia Wschodu oraz z innych stron swiata". </b></font> Razem z moim bratem opublikowalismy ta ksiazke w Polsce w 2003 roku. Zawiera ona okolo 2700 przyslw. Kazde przyslowie jest zaprezentowane w dwch wersjach jezykowych, mianowicie polskojezycznej i angielskojezycznej. </TD> </TR> <TR VALIGN="top"> <TD COLSPAN="2"> <h1><FONT COLOR="blue"> #6. Profesury w dwch odmiennych dyscyplinach: </FONT></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prawdopodobnie nie istnieje wielu uczonych, ktrzy zdolali zgromadzic az tak ogromny zasb doswiadczenia zawodowego jaki ja zakumulowalem. Aby podac tutaj konkretny przyklad, to zdolalem osiagnac poziom akademicki profesora nadzwyczajnego (po angielsku: Associate Professor) w dwch calkowicie odmiennych dyscyplinach zawodowych, mianowicie w naukach komputerowych oraz w inzynierii mechanicznej. Takze mj doktorat (jestem przeciez doktorem nauk technicznych) zostal wypracowany w owych dwch dyscyplinach jednoczesnie. Gdybym przygotowal wykaz wszystkich przedmiotw jakie kiedykolwiek wykladalem w swoim zyciu, niemal z cala pewnoscia wystarczyloby to na stworzenie niewielkiej politechniki. Faktycznie tez wierze, ze pracowalem na jednej takiej malenkiej politechnice (mianowicie w Timaru, Nowa Zelandia) w jakiej calkowita ilosc przedmiotw wykladanych byla mniejsza od liczby przedmiotw jakie ja wykladalem w calym swoim zyciu. </TD> </TR> <TR VALIGN="top"> <TD COLSPAN="2"> <h1><FONT COLOR="blue"> #7. Honory, stopnie, tytuly: </FONT></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Typowy przebieg studiw na Politechnice Wroclawskiej jakie ja ukonczylem zajmuje 6 lat dla mojej specjalizacji. Po tym jak ukonczylem owe studia, otrzymalem dwa stopnie, mianowicie Magistra i Inzyniera (Mgr, inz.). <DIV ALIGN="center">* * *</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podczas ostatniego roku studiw przyznano mi tzw. "Stypendium naukowe", jakie na Politechnice Wroclawskiej bylo zarezerwowane dla najbardziej wyrzniajacych sie studentw. Owo stypendium posiadalo wpisany w siebie warunek, ze po zakonczeniu studiw Politechnika Wroclawska rezerwuje sobie prawo do zatrudnienia mnie jako pracownika dydaktycznego. Stad natychmiast po ukonczeniu studiw zaczalem badania nad swoja praca doktorska. Prace ta ukonczylem juz po 4 latach, broniac swego doktoratu w dniu 6 czerwca 1974 roku. Doktorat dal mi tytul naukowy "Doktora Nauk Technicznych". Przez nastepne 4 miesiace po obronie swego doktoratu bylem najmlodszym doktorem na Politechnice Wroclawskiej. Oczywiscie, po obronie pracy doktorskiej ciagle kontynuowalem swoje badania i wyklady. W owym czasie moi studenci przyznali mi tytul "wykladowcy roku". Tytul ten otrzymalem od nich w dwch kolejnych latach tuz przed wyemigrowaniem z Polski. <DIV ALIGN="center">* * *</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Niezaleznie od doktoratu, posiadam takze caly szereg innych tytulw i stopni, jakie wygladaja dosyc ladnie opisane w zyciorysie. Jeden z nich jest wynikiem obowiazkowej w wczesnej Polsce sluzby wojskowej. Poczatkowo zaczalem owa sluzbe jako saper. Z kolei glwnym zajeciem saperw jest budowanie mostw, drg, lotnisk, ukladanie pl minowych oraz pzniejsze rozbrajanie ich, wysadzanie w powietrze wszelkich przeszkd na drodze, niszczenie starych bomb i pociskw, oraz wiele wiecej. Kiedy dana armia atakuje, saperzy ida przed jej czolem, aby przygotowac droge dla ciezkiego sprzetu wojennego. (Stad saperom zwykle sie obrywa od obu walczacych stron - sa bici ogniem wroga jak i zasypywani "przyjacielskimi kulami" od swoich.) Saperzy sa wlasnie tymi wojskowymi o ktrych popularne powiedzenie stwierdza, ze jakoby "popelniaja oni tylko jeden blad w calym zyciu". (Dzieje sie tak poniewaz duza czesc ich obowiazkw obejmuje rozbrajanie bomb, zas niemal nikt nie przezywa popelnienia bledu z bomba.) Stad rzni sarkastyczni saperzy dodawali do owego powiedzenia, ze owym jedynym bledem jaki popelnili w zyciu bylo zostanie saperami. To wlasnie podczas sluzby w saperach poznalem prawdziwe znaczenie angielskiego przyslowia "kiedy praca jest warta wykonania, wwczas jest tez warta aby wykonac ja dobrze" (po angielsku: "when a work is worth being done, it is worth being done well"). Bylo tak poniewaz w owym czasie wsrd polskich saperw panowala dluga tradycja, ze jesli dana jednostka zolnierzy zbudowala most, wwczas wszyscy zolnierze szli pod w most kiedy pierwszy czolg po nim sie przetaczal. (Ciekawe czy owa tradycja przetrwala az do dzisiejszych czasw demokracji i wolnosci wypowiadania sie.) Osobiscie wierze, ze niezapomniane uczucia jakich sie doswiadcza kiedy czolg przetacza sie po moscie jaki wlasnie sie zbudowalo, jaki nie byl jeszcze testowany, a pod jakim wlasnie sie stoi razem w innymi zolnierzami, okazalyby sie bezcenne dla tych wszystkich mlodych ludzi ktrzy nie sa w stanie wykrzesac z siebie zadnych motywacji do dzialania. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W pzniejszym stadium mojej sluzby wojskowej w Polskiej armii, moje wysokie zdolnosci techniczne zostaly docenione i zostalem przeniesiony do "inzynierii uzbrojenia", znaczy do sluzby ktra dziala jako wielko-skalowi zbrojmistrze, zajmujac sie naprawa i utrzymywaniem w ruchu wszelkiego sprzetu uzywanego przez innych zolnierzy (jak czolgi, dziala, bron, srodki transportowe, itp.). Podczas owej obowiazkowej sluzby wojskowej w polskiej armii zostalem promowany do stopnia oficerskiego, tak ze w czasie opuszczania Polski bylem juz podporucznikiem. <DIV ALIGN="center">* * *</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Poza Polska takze dorobilem sie najrzniejszych zaszczytw poprzez studiowanie, badania, oraz promocje zawodowe. Dwa najbardziej istotne z nich byly kiedy podczas swojej kariery zawodowej osiagnalem poziom Profesora Nadzwyczajnego (po angielsku: Associate Professor) w dwch odmiennych dyscyplinach. Stad moje honory obejmuja takze miedzy innymi tytuly bylego profesora nadzwyczajnego w inzynierii mechanicznej, oraz bylego profesora zwyczajnego w naukach komputerowych.<br> </TD> </TR> <TR VALIGN="top"> <TD COLSPAN="2"> <h1><FONT COLOR="blue"> #8. Zycie osobiste: </FONT></h1> <h3><font color="blue">Motto: <i> "Jesli negowac istnienie nadrzednych boskich celw, to jak uzasadnic potrzebe aby utytulowany ksiaze poslubil pospolitke, zas pospolita poslubil utytulowana ksiazniczke?" </i></font></h3> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Istnieje jeden honor jakiego dostapilem w swoim zyciu, a jaki jest szczeglnie mily mojemu sercu. Jest to moja zona. Jej ojciec byl jednym z owych arystokratw z Orientu, ktry stracil swoja fortune, jednak utrzymal tytul. Stad moja zona odziedziczyla rodowy tytul "Szejka" od niego, jednak bez fortuny Szejka jaka by z tytulem tym sie wiazala. (Dzieki Bogu, w przeciwnym wypadku ja nigdy nie mialbym moznosci aby ja poznac - wszakze ksiezniczki z majatkami nie chadzaja tymi samymi co ja szlakami "piechurw". Nie wspominajac juz faktu, ze wwczas moja zona zapewne bylaby rodzajem popsutej bogaczki, niemozliwej do wsplzycia ze "zwyklym smiertelnikiem" - takim jak ja.) Kobiety obdarzone przez Boga rodowym tytulem Szejka - takim jak tytul mojej zony, sa ogromnym rarytasem na skale swiatowa. Prawdopodobnie wszystkich "zenskich Szejkw" z calego swiata moznaby policzyc na palcach jednej reki. Z cala tez pewnoscia jest ich znacznie mniej na calym swiecie, niz tylko w Europie jest np. krlowych. Jest ich nawet mniej niz rodowych ksiezniczek w chocby tylko jednym zachodnio-europejskim kraju ciagle utrzymujacym Monarchie. Jesli zas ktras orientalna kobieta obdarzona juz zostaje przez Boga owym niezwyklym tytulem Szejka, wwczas jest ona faktycznie wybitna osoba. Przykladowo, calemu swiatu zapewne ogromnie imponuja rozumne posuniecia zenskiego Szejka o nazwisku <a href="http://www.google.com/search?hl=en&q=Sheikh+Hasina%2C+Bangladesh&btnG=Search&aq=f&aqi=g-c1g-v5&aql=&oq=" target="_blank"><font color="green"><b>Sheikh Hasina</b></font></a> - po jej objeciu stanowiska glowy panstwa Bangladesh. <!-- Tytul Szejka faktycznie jest jednym z najwyzszych w kulturach Wschodu jakie dana osoba moze oddziedziczyc. W przyblizeniu odpowiada on Ksieciowi lub Ksiezniczce na Zachodzie. --> W dzisiejszych trudnych czasach nasze malzenstwo jest wiec wysoce symboliczne. Udowadnia ono bowiem, ze kultura Orientu moze wsplistniec z kultura Europy na zasadach wzajemnej milosci, poszanowania i pokoju, oraz ze kazda z tych dwch donioslych kultur jest w stanie wzbogacac zycie tej drugiej. W czasach mojego dziecinstwa starzy ludzie opowiadali dawne polskie wierzenie w tzw. "zloty rg". (Istnienie tego staropolskiego wierzenia jest utrwalone m.in. w klejnocie literackim Stanislawa Wyspianskiego o tytule "Wesele".) Zgodnie z nim, kazda osoba raz w zyciu otrzymuje od <a href="god_proof_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Boga</b></font></a> w "zloty rg" zapelniony najrzniejszymi wspanialosciami i dobrodziejstwami. Dla kazdego jednak czlowieka Bg "maskuje" ten "zloty rg" pod czyms odmiennym, tak ze wielu ludzi go NIE rozpoznaje i odrzuca po otrzymaniu. Kluczem wiec do uzyskania szczesliwego i spelnionego zycia jest aby umiec rozpoznac kiedy i pod jaka postacia Bg daje nam w "zloty rg", oraz aby przyjac go z wdziecznoscia i podziekowaniem. Ja zdolalem rozpoznac swj "zloty rg" - ktrym okazala sie byc moja zona. Tak wiec w honor jaki jest szczeglnie mily mojemu sercu, to ze jestem mezem pieknej kobiety ktra nie tylko nosi tytul Szejka, ale rwniez posiada klase faktycznej ksiezniczki. Najzabawniejsze (a takze wysoce romantyczne), jest to, ze o fakcie iz moja zona jest orientalna arystokratka dowiedzialem sie dopiero w dniu naszego slubu - kiedy urzedniczka miala trudnosci ze zmieszczeniem jej oficjalnego nazwiska i tytulw w zaprojektowanej dla pospolitych ludzi rubryce aktu malzenstwa. Uprzednio bowiem znalem ja tylko jako ogromnie mila kobietke o porywajacej osobowosci z ktra czas zawsze mija wysoce interesujaco, tyle ze ktra ma bardzo skomplikowane nazwisko jakie dla wzgledw praktycznych nalezy maksymalnie upraszczac. Z kolei, ze faktycznie zona ma w genach wrodzona klase i szlachetnosc orientalnej ksiezniczki, uswiadomilem sobie dopiero po kilku latach naszego malzenstwa. Najwyrazniej wiec <a href="god_istnieje.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Bg</b></font></a> posluzyl sie jej przykladem aby mi uswiadomic iz za staropolskim przyslowiem "trafilo mu sie jak slepej kurze ziarnko" faktycznie kryje sie mechanizm inteligentnego dzialania, celowosci i nadrzednej sprawiedliwosci, a takze by mi udowodnic, ze aby byc wysoce cenione, nagrody za prowadzenie moralnego zycia wcale nie musza miec materialnego charakteru. Obecnie czesto sie zastanawiam, jak maz utytulowanego zenskiego Szejka powinien byc nazywany. Czy jest on Szejkanek (po angielsku: Sheikher), Szejkomosc (po angielsku: Sheikhness), czy Szejkowski (po angielsku: Shaker)? A moze jeszcze cos innego? Wszakze gdybym byl mezem ksiezniczki z, powiedzmy, Anglii, zwracanoby sie zapewne do mnie "jego wielmoznosc", "jego wysokosc", czy tez "jego eminencja", nie zas: "hej ty Pajak"! <br> <br> <div align="center"> <a href="pajak_jan/sheikh.jpg" target="_blank"><img src="pajak_jan/sheikh.jpg" alt="Dr inz. Jan Pajak ze swoja zona (tj. nosicielka tytulu Szejka) w Rzymie, 1995 rok" border=0 width=601 height=421></a> </div> <font size="4" color="blue"> <b>Fot. #8 (J1 z [10]): "Oparciem niekonwencjonalnego mezczyzny jest niezwykla kobieta." Ja (dr inz. Jan Pajak) w Rzymie z moim zenskim Szejkiem. </b></font>(Kliknij na to zdjecie jesli zechcesz je powiekszyc.) <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zrdlem ogromnego komfortu jest dla mnie swiadomosc, ze <a href="god_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Bg</b></font></a> na tyle docenia moje wysilki i oddanie poszukiwaniom prawdy, iz na wspltowarzyszke zycia dal mi prawdziwa "Perle Orientu" ktra jest faktyczna ksiezniczka nie tylko z urodzenia i z odziedziczonego tytulu, ale takze ma klase szlachetnej orientalnej ksiezniczki zakodowana w sobie na stale, tj. w swoich genach, charakterze, zachowaniu, kulturze, zwyczajach, naturze, smaku, itp. </TD> </TR> <TR VALIGN="top"> <TD COLSPAN="2"> <h1><FONT COLOR="blue"> #9. <a href="jan_pajak_pl.pdf" target="_blank"><font color="green">Kopia tej strony</font></a> jest tez upowszechniana jako <a href="tekst_11.htm" target="_blank"><font color="green">broszurka z serii [11]</font></a> w bezpiecznym formacie PDF: </FONT></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Niniejsza strona dostepna jest takze w formie broszurki oznaczanej symbolem <a href="tekst_11.htm" target="_blank"><font color="green"><b>[11]</b></font></a>, ktra przygotowalem w "PDF" (od "Portable Document Format") - obecnie uwazanym za najbezpieczniejszy z wszystkich internetowych formatw, jako ze do niego normalnie wirusy sie NIE doczepiaja. Ta klarowna broszurka jest gotowa zarwno do drukowania, jak i do wygodnego czytania z ekranu komputera. Ciagle ma ona tez aktywne wszystkie swoje <a href="petone_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>zielone linki</b></font></a>. Stad jesli jest czytana z ekranu komputera podlaczonego do internetu, wwczas po kliknieciu na owe linki otworza sie linkowane nimi strony lub ilustracje. Niestety, poniewaz jej objetosc jest okolo dwukrotnie wyzsza niz objetosc strony internetowej jakiej tresc ona publikuje, ograniczenia pamieci na sporej liczbie darmowych serwerw jakie ja uzywam, NIE pozwalaja aby ja na nich oferowac (jesli wiec NIE zaladuje sie ona z niniejszego adresu, poniewaz NIE jest ona tu dostepna, wwczas nalezy kliknac na ktrys odmienny adres podany w "Menu 3" ze strony <a href="tekst_11.htm" target="_blank"><font color="green"><b>tekst_11.htm</b></font></a>, poczym sprawdzic czy stamtad juz sie zaladuje). Aby otworzyc owa broszurke (lub/i zaladowac ja do wlasnego komputera), wystarczy albo kliknac na nastepujacy zielony link <div align="center"> <a href="jan_pajak_pl.pdf" target="_blank"><font color="green" size="5"><b>jan_pajak_pl.pdf</b></font></a> </div> albo tez z ktrejs totaliztycznej witryny otworzyc sobie plik nazywany tak jak w powyzszym linku. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jesli zas czytelnik zechce tez sprawdzic, czy jakas inna totaliztyczna strona wlasnie studiowana przez niego, tez jest juz dostepna w formie takiej PDF broszurki, wwczas powinien sprawdzic, czy wyszczeglniona ona zostala w linkach z "czesci #B" strony o nazwie <a href="tekst_11.htm" target="_blank"><font color="green"><b>tekst_11.htm</b></font></a>. Owe linki wskazuja bowiem wszystkie totaliztyczne strony, ktre juz zostaly opublikowane jako takie broszurki z serii [11] w formacie PDF. zycze przyjemnego czytania! </FONT> </TD> </TR> <TR VALIGN="top"> <TD COLSPAN="2"> <div align="center"> Moje adresy kontaktowe podaje koniec strony <a href="pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="4" color="green">pajak_jan.htm</font></a> z pelna wersja tej autobiografii. </div> </TD> </TR> </TABLE> <div align="center"> Data zapoczatkowania budowy tej strony internetowej: 25 maja 2004 roku. <br>Moje sytuacja odzwierciedlana trescia tej strony pozostaje niemal bez zmiany od 2005 roku, <br>chociaz sformulowanie tej strony bylo kosmetycznie udoskonalane w marcu 2011 roku i sierpniu 2013 roku. <br>(Sprawdz pod adresami w menu nowsze wersje tej strony!) </div> <!--begin counter--> <div align="center"> <!-- <a href="http://www.freehitcounterz.com"><a href="http://www.rankerzseo.com"><img src="http://www.freehitcounterz.com/getcount.php?cid=2890588b" /></a> </a><br /><a href="http://www.rankerzseo.com">SEO Company</a> --> <br> <img style="float: right;margin: -60px 0 0 0" src="http://energia.sl.pl/rachmistrz.php?page=jan_pajak_pl.htm" width=160 height=60 border=0> </div> <!--end counter--> </TR> </TD> <!--Here finishes the main coding area of this Web page--> </TD> </TR> </TABLE> </TD> </TR> </TABLE> </BODY> </HTML>